ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001

Consultanta in Managementul Calitatii / Mediului / Sanatatii si securitatii ocupationale

We offer high qulity Nexium pills from TOP rated international pharmacies. Here you can online at affordable price with discount!

someone to do my homework they also tend to coach athletic teams. proiso. ro/wp-content/uploads/2013/07/management. jpg” width=”270px” style=”float: left; padding:0px 20px 10px 25px;”/>

 • Proiectarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul de referinta

   
  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
   
  analiza situatiei existente, identificare prevederi legale aplicabile, intocmirea documentatiei sistemului de management al calitatii (manual, proceduri, formulare, fise de proces,)

 • in british columbia paypal payments for 3 cheap generic substitute viagra prescription viagra cost cheapest viagra prices uk

 • Consultanta pentru realizarea tuturor documentelor specifice ( proceduri/ instructiuni)
 • Consultanta pentru intocmirea altor documente solicitate de clienti: Planul de Control Calitate, Verificari si Incercari si Planul Calitatii
 • Consultanta pentru implementare documente realizate ( generare dovezi, completare formulare, realizare inregistrari)
 • Instruire personal privind standardele aplicate si documenteloe realizate
 • Audit intern pentru verificarea functionarii sistemului de management implementat  in societatea dumneavoastra
 • Audit de secunda parte la furnizori, finalizat cu raport de evaluare al furnizorului
 • Analiza efectuată de management ( realizare inregistrari :raport, proces verbal)
 • Asistenţă în procesul de certificare a conformităţii prin participare la auditul de certificare
 • Asistenta post-certificare ( realizare audit, realizare instruire, testare instruire, planificari, realizare inregistrari, actualizari documentatie, etc)
 • Auditor Sef pentru Certificare Sisteme de management integrat Calitate-Mediu–SSO – agreeat de SC SRAC CERT SRL din 2004.

.